Bergen
Kunstløpklubb

Skøyteglede

Nå kan du melde deg på skøyteskolen

Er du mellom 4 og 12 år og har lyst å gå på skøyter? Da kan du melde deg på Bergen kunstløpklubb sin skøyteskole. Velkommen til prøvertime.

Les mer  

Sommeravslutning våren 2022

Årets sommeravslutning var en stor suksess! Det var kjekt å være sosial med løpere på tvers av grupper og nivå. Det ble mye lek og moro. Noen sprekinger badet og alle fikk is. En stor takk til både nye og gamle aktivitetsledere, samt våre tre faste trenere, for å få i havn enda en krevende sesong.

Forbundslaget 2021-2022

Marta Cunis

Trener

Marta trener alle grupper og nivåer i BKK.

Les mer  

Maciek Kuś

Trener

Maciek trener alle grupper og nivå i BKK.

Les mer  

Birgitte Bortne

Trener

Birgitte er er trener for skøyteskolen, aspiranter, cubs, springs og voksengruppen.

Les mer  

Matilde Kirkeli Strand

Trener

Matilde er trener for skøyteskolen, aspiranter, ungdomsgruppen, cubs, springs og voksengruppen.

Les mer  

Silja Anna Skulstad Urang

Trener og koreograf

Silja Anna jobber hovedsakelig som privattrener og koreograf i BKK.

Les mer  

Aktivitetsledere

Alle aktivitetslederne har aktivitetslederkurs via Norges idrettsforbund.

Les mer  

Merete Bortne

Ballett

Merete er ballett og danseinstruktør i BKK.

Les mer  

Fabien Schweizer

Barmark

Barmarksinstruktør

Karianne Mjøs-Haugland

Leder

Helene Myksvoll

Nestleder

Alfa Faannessen

Styremedlem - under 26 år

Vidar Remi Jensen

Styremedlem

Chriss Nyhammer Bjorøy

Styremedlem

Elona Zakariassen

Styremedlem

Karina Koller Løland

Styremedlem

Thony Hannevig

Vara styremedlem

Vidar Andersen

Vara styremedlem

Helene Sandvik


Løperrepresentant

Helene er løperrepresentant. Du som løper kan komme til Helene med saker du ønsker hun skal ta opp med styret i BKK.

Skøyteskolen


Skøyteskolen er for deg mellom 4 og 12 år.

Aspirant


Som aspirant øver du på ulike teknikker; trinn, piruetter og hopp som er nødvendig for å kunne gå opp til de ulike testene.

Test 1-2-3


Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp. Det er Bergen Kunstløpsklubb sine trenere i samarbeid med styret som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester. Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Bergen Kunstløpsklubb

Ungdomsgruppen
Her er det ungdommer fra 13 - 19 år trener. Du kan begynne i denne gruppen enten som nybegynner eller om du ikke ønsker å konkurrere som trener. Om utøver skulle ombestemme seg  og likevel ønske å konkurrere, kan man går videre til klassene Cubs eller Basic.

Voksengruppen

Voksengruppen er for deg som har fylt 20 år og så lenge du ønsker å trene. Noen av utøverne i denne klassen konkurrerer i seniorklasser, mens andre holder seg til å trene.
For å konkurrere må du ha klart test 1 til 3.Test 1 - 2 - 3
Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp.  
  • Det er Bergen Kunstløpsklubb sine trenere i samarbeid med styret som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
  • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i voksengruppen eller ungdomsgruppen.
  • Testene er beskrevet under fanen  "Nybegynner"
Oppvisning
Aspirantløpere som har tatt test 3 kan være oppvisningsløper til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får ingen poeng, men blir vurdert på en egen skala. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.

Cubs
Løpere som har tatt test 3 og som fyller 11 år i løpet av kalenderåret. Gruppen er delt i "Cubs under 13 år" og "Cubs over 13 år" For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får poeng. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.

Springs
klassen Springs er delt i gruppene "Springs under 14 år" og "Springs over 14 år" . I springs må løperen ha minimum enkel axel i programmet, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett, eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i cubs klassen. Programmet er et friløp på 2:30 minutter +/- 10 sekunder.

Debs
Denne klassen er den laveste konkurranseklassen der løperen debuterer som kunstløper, slik sporten praktiseres for voksne, med både kort- og friprogram. Konkurransen går over to dager – kortprogrammet den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen beherske minimum enkel axel, et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i springs. Vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes høyere. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Basic
Løpere som skal delta i klassen Basic kan ikke delta i noen av de øvrige klassene før NM/LM er gjennomført den sesongen løperen velger å delta i Basic. Etter gjennomføringen av NM/LM kan løpere velge å delta i en annen klasse enn Basic. Klassen har ingen øvre aldersgrense. Kravet for å delta er minimum enkel axel og løperen må vise en hoppepiruett, eller piruett med hoppeinngang i tillegg noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 minutter +/- 10 sekunder.

Novice
Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Junior
For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ikke ha fylt 19 år og vise minimum dobbel aksel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene – kork-, parallell-, ståpiruett – maks et fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier som i senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 3:30 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Senior
I denne klassen kan løperen stille det året man fyller 19 år (før 1.juli). Kravene er som i internasjonale klasser. Løperen må minimum vise dobbel axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior, og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet.
Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter, og mesteren får ofte representere Norge i internasjonale konkurranser. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 4:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Debs A, Novice A,  Junior A og Senior A
Løpere vil som utgangspunkt stille i Debs, Novice, Junior eller Senior når løperen rykker opp til en ny klasse. Dersom løperen oppnår poengkrav for den tilsvarende A-klassen, vil løperen konkurrere i A-klassen fra neste konkurranse.  A-klassene er Debs A, Novice A, Junior A og Senior A. For å delta i disse klassene må løperen ha oppnådd poengkrav for klassen i et nasjonalt stevne for å rykke opp til A-klassen. Poengkravet kan oppnås i Norges Cup, NM/LM eller NC.

PÅMELDING SKØYTESKOLEN

Skøyteskolen er for barn 4-12 år. Slik melder du barnet ditt på.

Les mer

SKØYTELEIE

Barn på skøyteskolen og aspiranter kan leie skøyter hver sesong fra BKK.

Les mer

SKØYTEPLEIE

Skøytene trenger pleie for å holde seg.

Les mer

KJØP OG SALG

Her er noen råd og tips til hvor du kan kjøpe skøyter, drakter og annet tilbehør til kunstløp.

Les mer

ELEMENTSKJEMA OG MUSIKK

Til deg som skal gå konkurranser.

Les mer
  • Vilhelm Bjerknes' vei 24, Bergen, Norway

Vi holder til i Bergenshallen som ligger på Slettebakken. Hovedinngang for organisert trening er første dør på baksiden av bygget.

  • Ellisiv

  • Eline

  • Silja Anna

Årsmøte 2022

Her vil du om kort tid finne referat fra årsmøtet holdt 24. februar 2022

Les mer