Bergen Kunstløpklubb

Skøyteglede

Nyheter


Vellykket sommeravslutning på Gamlehaugen

04.06.2021

Lørdag 4. juni hadde vi sommeravslutning på Gamlehaugen (Kongen) for alle utøvere. De rundt 80 deltakerne så ut til å storkose seg med medbragt mat, felles leker, bading og gode venner. Alle trenere og hjelpetrenere fikk roser og takk for god innsats.

Les mer

Byrådet gir Bergenshallen tilbake!

10.06.2021

Byrådet gir Bergenshallen tilbake til barn og unge. Etter massive protester om å utsette tilbakeføringen til 1. oktober har byrådet nå endret mening. Nå får vi hallen tilbake i uke 32. Det tar ca 10 dager å legge is, og dermed er hallen klar til høstsesongen. Sommeris blir arrangert på Iskanten i august. En stor takk til alle som har engasjert seg i saken.

Les mer

Takk til avtroppende styremedlemmer

12.03.2021

Takk til styremedlemmene som nå går ut av styret. Inger-Anne Arvesen, Jan Inge Skogheim, Christina Ekeland, Håvard Raddum og Astri Kamsvåg. Det nye styret er presentert under fanen "Styre"

Les mer

Trenerteam


Eric De Mena

Hovedtrener

Eric de Mena hovedtrener og trener alle grupper og nivåer i BKK. Han har deltatt i både nasjonale og internasjonale mesterskap. Eric de Mena er fra Frankrike og har vært trener i BKK siden 2009.

Marta Cunis

Trener

Marta Cuni Baulenas trener alle grupper og nivåer i BKK. Hun har konkurrert nasjonalt og internasjonalt. Marta kommer fra Spania og har vært trener i BKK siden august 2017.

Maciek Kuś

Trener

Maciek trener alle nivå i BKK. Han er tidligere kunstløper og har konkurrert både nasjonalt og internasjonalt, i EM og VM. Maciek er fra Polen og har vært trener i BKK siden august 2020.

Birgitte Bortne

Trener

Birgitte trener utøvere på skøyteskolen, aspiranter, cubs, springs og voksengruppen. Hun er i tillegg utøver i BKK i seniorklassen og har trent kunstløp siden hun var 6 år. Birgitte har trener 1-kurs fra Norges skøyteforbund (NSF) og har vært trener i BKK siden 2018.

Matilde Kirkeli Strand

Trener

Matilde er trener for skøyteskolen, ungdomsgruppen. I tillegg trener hun cubs, springs og voksengruppen. Hun er utdannet som trener 1 fra Norges Skøyteforbund (NSF). Matilde har vært aktiv i BKK siden 2004, da hun begynte på skøyteskolen. I 2013 startet hun som trener på skøyteskolen, og i 2014 trente hun aspiranter og oppvisning.

Aktivitetsledere

BKKs aktivitetsledere er over 15 år og er eller har vært konkurranseløpere. De har tatt Hordaland idrettskrets aktivitetslederkurs og assisterer på skøyteskolen og aspiranter. Flere av dem er i gang med Trener 1 utdannelse i regi av Norges Skøyteforbund.

Sara Esaian

Ballett

Sara er ballett og danseinstruktør i BKK. Hun er fra Polen og har utdanning innen ballett.

Fabien Schweizer

Barmark

Fabien er barmarksinstruktør i BKK og har treninger med barmark, styrketrening og utholdenhetstrening.

Vilde Heian Slettevold

Barmark

Vilde trener utøverne i barmark, styrketrening og utholdenhet. Hun har en bachelor i idrettsvitenskap.

Styret


Karianne Mjøs-Haugland

Leder

Helene Myksvoll

Nestleder

Matilde Kirkeli Strand

Styremedlem - under 26 år

Vidar Remi Jensen

Styremedlem

Chriss Nyhammer Bjorøy

Styremedlem

Elona Zakariassen

Styremedlem

Kari Henne Michelsen

Styremedlem

Mona Alice Revheim

Vara styremedlem

Thony Hannevig

Vara styremedlem

Løperrepresentant


Helene Sandvik


Løperrepresentant

Helene er løperrepresentant. Du som løper kan komme til Helene med saker du ønsker hun skal ta opp med styret i BKK.

Nybegynner


Skøyteskolen
Skøyteskolen er for deg mellom 4 og12 år. Du kan trene 1-2 ganger i uken og det er ingen krav til ferdigheter utover å kunne stå oppreist på skøytene og gå fremover uten støtte. Når du har oppnådd grunnleggende ferdigheter kan du gå videre til aspirant. For å vurdere ferdighetene går du gjennom test 1 (Se under)

Aspirant

Som aspirant øver du på ulike teknikker; trinn, piruetter og hopp som er nødvendig for å kunne gå opp til de ulike testene. Test 1, test 2 og test 3 gjennomføres når du er aspirant.
For å gå videre til konkurranseklasser anbefaler NSF (Norges skøyteforbund) at du som er løper:
 • har bestått test 3
 • behersker 4 ulike enkle hopp
 • behersker kork og/eller parallell med 4 omdreininger
Da går du videre til oppvisningsklassen (om du er under 10 år) eller cubs (fra det året du fyller 10 år).

Test 1 - 2 - 3
Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp.  
 • Det er Bergen Kunstløpsklubb sine trenere i samarbeid med styret som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
 • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Bergen Kunstløpsklubb

TEST 1
 1. Utfall begge veier forover på buer 
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/Axel) 
 3. Vending begge veier på ett eller to ben 
 4. Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben 
 5. Chassé på sirkel forover og bakover; løperen skal stå på én skøyte og skyve fra med andre foten.

TEST 2
 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg 
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg 
 3. Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben 
 4. Skredderhopp 
 5. Utfall bakover med én legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet. 
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger 
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

TEST 3
 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang 
 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet 
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover - innover - utover - utover). 
 4. Salchow 5. Toeloop
NybegynnerNybegynner

Ungdom/Voksengruppen


Ungdomsgruppen
Her er det ungdommer som ikke ønsker å konkurrere som trener. Om utøver skulle ombestemme seg  og likevel ønske å konkurrere, kan man går videre til klassene Cubs eller Basic.

Voksengruppen

Voksengruppen er fra fylte 20 år og så lenge du ønsker å trene. Noen av utøverne i denne klassen konkurrerer i seniorklasser, mens andre holder seg til å trene.
For å konkurrere må du ha klart de 3 testene.Test 1 - 2 - 3
Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp.  
 • Det er Bergen Kunstløpsklubb sine trenere i samarbeid med styret som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
 • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Bergen KunstløpsklubbKonkurranseklasserOppvisning
Aspirantløpere som har tatt test 3 kan være oppvisningsløper til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får ingen poeng, men blir vurdert på en egen skala. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.

Cubs
Aspirantløpere som har tatt test 3 kan være oppvisningsløper til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler Norges Skøyteforbund (NSF) at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell – 4 omdreininger. Løperen får poeng. Programmet er et friløp på maks 2:30 minutter.

Springs
I klassen Springs må løperen ha minimum enkel axel i programmet, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett, eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i cubs klassen. Programmet er et friløp på 2:30 minutter +/- 10 sekunder.

Debs
Denne klassen er den laveste konkurranseklassen der løperen debuterer som kunstløper, slik sporten praktiseres for voksne, med både kort- og friprogram. Konkurransen går over to dager – kortprogrammet den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen beherske minimum enkel axel, et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i springs. Vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes høyere. Klassen er representert i Landsmesterkapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Basic
Løpere som skal delta i klassen Basic kan ikke delta i noen av de øvrige klassene før NM/LM er gjennomført den sesongen løperen velger å delta i Basic. Etter gjennomføringen av NM/LM kan løpere velge å delta i en annen klasse enn Basic. Klassen har ingen øvre aldersgrense og kravet for å delta er minimum enkel axel og løperen må vise en hoppepiruett, eller piruett med hoppeinngang i tillegg noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 minutter +/- 10 sekunder.

Novice
Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 minutter. Friløpet skal være på 3:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Junior
For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ikke ha fylt 19 år og vise minimum dobbel aksel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene – kork-, parallell-, ståpiruett – maks et fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier som i senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 3:30 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Senior
I denne klassen kan løperen stille det året man fyller 19 år (før 1.juli). Kravene er som i internasjonale klasser. Løperen må minimum vise dobbel axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior, og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet.
Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter, og mesteren får ofte representere Norge i internasjonale konkurranser. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 minutter. Friløpet skal være på 4:00 minutter +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 minutter +/- 10 sekunder for gutter.

Debs A, Novice A,  Junior A og Senior A
Løpere vil som utgangspunkt stille i Debs, Novice, Junior eller Senior når løperen rykker opp til en ny klasse. Dersom løperen oppnår poengkrav for den tilsvarende A-klassen, vil løperen konkurrere i A-klassen fra neste konkurranse.  A-klassene er Debs A, Novice A, Junior A og Senior A. For å delta i disse klassene må løperen ha oppnådd poengkrav for klassen i et nasjonalt stevne for å rykke opp til A-klassen. Poengkravet kan oppnås i Norges Cup, NM/LM eller NC.

Nyttige lenker


Praktisk info


SKØYTELEIE

Barn på skøyteskolen og aspiranter kan leie skøyter hver sesong fra BKK.

Les mer

SKØYTEPLEIE

Skøytene trenger pleie for å holde seg.

Les mer

KJØP OG SALG

Her er noen råd og tips til hvor du kan kjøpe skøyter, drakter og annet tilbehør til kunstløp.

Les mer

ELEMENTSKJEMA OG MUSIKK

Til deg som skal gå konkurranser.

Les mer

Kontakt


 • Vilhelm Bjerknes' vei 24, Bergen, Norway

Vi holder til i Bergenshallen som ligger på Slettebakken. Hovedinngang for organisert trening er første dør på baksiden av bygget.

Bildegalleri


 • Ellisiv

 • Eline

Årsmøter