Barn på skøyteskolen og aspiranter kan leie skøyter hver sesong fra BKK.

Henvend deg til ansvarlig for skøyteskolen eller trenerne. 

Leie kr 500 per år + kr 1000 i depositum.