Megija Gutmane

Løperrepresentant 2022 - 2024

Megija er nyvalgt løperrepresentant i BKK høsten -22. Du som er løper i klubben kan komme til Megija med saker du ønsker hun skal ta opp med styret i BKK. Det kan være både store og små saker.

Les mer