Aspirant

Som aspirant øver du på ulike teknikker; trinn, piruetter og hopp som er nødvendig for å kunne gå opp til de ulike testene.

Test 1, test 2 og test 3 gjennomføres når du er aspirant.

For å gå videre til konkurranseklasser anbefaler NSF (Norges skøyteforbund) at du som er løper:

  • har bestått test 3
  • behersker 4 ulike enkle hopp
  • behersker kork og/eller parallell med 4 omdreininger

Da går du videre til oppvisningsklassen (om du er under 10 år) eller cubs (fra det året du fyller 10 år).