RUTINER FOR PROGRAMLAGING I BKK

Hva skal til for å begynne å konkurrere? Her finner du alt du trenger å vite

Hvem får program? 
Alle løpere som deltar i konkurranser må ha program. Konkurranseklassene i Norge er Oppvisning, Cubs over/under 13 år, Springs over/under 14 år, Debs/ DebsA, Novice/ NoviceA, Junior/ JuniorA, Senior/ SeniorA, Basic og Voksenklassen. (Se tekst om "KONKURRANSEKLASSER" her på hjemmesiden for forklaring på klasseinndelingene.) I motsetning til alle de andre klassene har klassene Debs/ DebsA, Novice/ Novice A, Junior/ Junior A og Senior/ Senior A 2 løp (kortprogram og friløp)

Første program – hvem og hvordan?
Når en aspirant har bestått test 3 og i tillegg har et tilstrekkelig teknisk nivå (ref Håndbok kunstløp Norges skøyteforbund), vil trener gi beskjed om at det er på tide å finne musikk og tema - samt kjole eller drakt. Trener eller/og den som skal lage programmet (koreografen) kan hjelpe til med dette. Det kan være ulike musikktyper som passer den enkelte og det kan være musikk man liker godt, som erfaringsmessig ikke passer så godt til å lage løp av.
En løper som har fått program blir omtalt som oppvisningsløper hvis løper er yngre enn 11 år (fyller 10 år eller mindre inneværende år). Eldre løpere begynner vanligvis i klassen som heter Cubs.

Hvor ofte skal program lages?
Det er vanlig å få nytt program hver 2.sesong. For å unngå å få 2 nye løp samtidig, tilstrebes det for løpere med 2 program å bytte ut løpene hvert 2.år (Eks: Kortprogram nytt 1 år, beholde friløp og nytt friløp sesongen etter, men beholder da kortprogrammet).

Hvem har ansvar for å finne musikk og tema?
Det er viktig å bruke god nok tid på å finne tema og musikk til nye løp. Hvis det er på tide med nytt løp bør den nye musikken være klar når påsken er overstått. Hovedtrenerne bestemmer hvem som skal lage løp til hvilke løpere. Koreografen vil så kontakte aktuell løper og foresatte. Det er imidlertid løperens/foresattes ansvar å ta initiativ til arbeidet med å finne ny musikk. Det kan være lurt å begynne å tenke på dette i god tid før valget må tas og før koreograf er valgt. Koreografen kan hjelpe til med musikkvalg og valg av tema. Musikk kan klippes til og bestå av flere ulike sanger. Dette gjøres av koreografen. Det er viktig at denne prosessen er et samarbeid mellom koreograf og løperen.

Prioriteringer for programlaging:
Klassene med to programmer får program først. Programmene bør være klare på vårisen - før sommerleir. Det er også disse programmene som vanligvis tar lengst tid å lage. Deretter følger Basic, Springs, Cubs og Oppvisning i denne rekkefølgen.'


Det vil koste noe å få laget program, og pris vil variere*. Inkludert i programlaging er klipping av musikk, koreografi og å øve inn programmet. Hvis det trengs finpussing av program (polish), vil dette avtales videre og ekstra kostnad per time vil påløpe. Faktura vil sendes ut fra BKK etter at kontrakt med aktuell trener/koreograf er inngått.

*BKK vil tilstrebe å sikre at pris for å få laget program ikke varierer for mye for løpere som skal ha program innen samme konkurransegruppe.

Bergen den 29.november 2022 Sportslig Utvalg, Bergen Kunstløpklubb