Kari Amble

Kari Amble – trener skøyteskolen/aspiranter. Hun er trener 2 fra Norges Skøyteforbund. Kari går i voksengruppen, og som ungdom, var hun med å starte Bergen Kunstløpklubb, da hun var aktiv løper i klubben. Kari er styremedlem i Norges Skøyteforbund og medlem i BKKs PR- og infogruppe.

Published on: 31 August 2016
Posted by: BKK