Nybegynner


Skøyteskolen
Skøyteskolen er for deg mellom 4 og12 år. Du kan trene 1-2 ganger i uken og det er ingen krav til ferdigheter utover å kunne stå oppreist på skøytene og gå fremover uten støtte. Når du har oppnådd grunnleggende ferdigheter kan du gå videre til aspirant. For å vurdere ferdighetene går du gjennom test 1 (Se under)

Aspirant

Som aspirant øver du på ulike teknikker; trinn, piruetter og hopp som er nødvendig for å kunne gå opp til de ulike testene. Test 1, test 2 og test 3 gjennomføres når du er aspirant.
For å gå videre til konkurranseklasser anbefaler NSF (Norges skøyteforbund) at du som er løper:
 • har bestått test 3
 • behersker 4 ulike enkle hopp
 • behersker kork og/eller parallell med 4 omdreininger
Da går du videre til oppvisningsklassen (om du er under 10 år) eller cubs (fra det året du fyller 10 år).

Test 1 - 2 - 3
Testene er utformet av Norges Skøyteforbund (NSF) og består av en rekke grunnleggende øvelser i kunstløp.  
 • Det er Bergen Kunstløpsklubb sine trenere i samarbeid med styret som avgjør når i løpet av sesongen løperne kan ta tester.
 • Det er ikke noe krav at løpere må ta tester for å være med i Bergen Kunstløpsklubb

TEST 1
 1. Utfall begge veier forover på buer 
 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/Axel) 
 3. Vending begge veier på ett eller to ben 
 4. Buer forover utover; løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben 
 5. Chassé på sirkel forover og bakover; løperen skal stå på én skøyte og skyve fra med andre foten.

TEST 2
 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg 
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg 
 3. Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben 
 4. Skredderhopp 
 5. Utfall bakover med én legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet. 
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger 
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

TEST 3
 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang 
 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet 
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover - innover - utover - utover). 
 4. Salchow 5. Toeloop
NybegynnerNybegynner