Helene Sandvik
Løperrepresentant

Helene er løperrepresentant. Du som løper kan komme til Helene med saker du ønsker hun skal ta opp med styret i BKK.

Helene er aktiv basicløper og aktivitetsleder. Hun trener skøyteskolen, aspiranter, oppvisning, nye cubs og voksengruppen. Du kan kontakte henne på messenger eller før og etter trening.