header_subpage

Treningskultur

BKKs motto er å spre skøyteglede. Vi ønsker at alle løpere i alle aldre skal trives på isen. Kunstløp er en sport der vi har gode retningslinjer  på trening og i konkurranser. Dette er viktig for å skape et godt miljø, skøyteglede og en god treningskultur.

Trening:

 1. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – klubben kan bidra med råd om skøyter og klær.
 2. Hjelp barnet til å møte presis til trening på isen og barmark.
 3. Foreldre som ønsker å se på treningen, skal sitte på tribunen, eller i kaféen i Bergenshallen. På Iskanten kan foreldre oppholde seg i hallens resepsjon. Trenerne ønsker at barns oppmerksomhet skal være rettet mot dem når løperne er på isen.
 4. Treningen er ikke slutt når barnet går av isen – la barnet få tid til nedtrapping og uttøying – vær tålmodig!
 5. La gjerne barnene få anledning til å delta i den sosiale aktiviteten i garderoben etter trening. Løperne blir bedre kjent med hverandre i en avslappet stemning.
 6. Hvis foreldre har behov, eller ønsker å snakke med trenerne før, eller etter trening, vennligst ta hensyn til at trenerne ofte har flere treningstimer på rad. Det er også mulig å kontakte trenerne på e-post, eller styrets trenerkontakt.
 7. Alle henvendelser fra foreldre, utenom det som er trenernes oppgaver, skal gå til BKK-styret.

Konkurranse:

 1. Barn skal ikke presses til å delta i konkurranser – barn kan oppmuntres til å delta!
 2. Det er treneren som bestemmer om ditt barn er klart for klasseopprykk, eller deltakelse på konkurranser. Respekter trenernes avgjørelse, men spør gjerne hva som gjenstår før barnet har de nødvendige ferdighetene.
 3. Gi oppmuntring til alle løpere under konkurranse, ikke bare egne barn.
 4. Gi oppmuntring både i medgang og motgang.
 5. Ikke forsøk å påvirke barnet under konkurranse – respekter trenerens plan!
 6. Respekter dommeravgjørelser!
 7. Lær barn å tåle både seier og tap!
 8. Spør om konkurransen var morsom eller spennende – ikke fokuser bare på resultatet.