Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser. Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Published on: 18 September 2017
Posted by: BKK