Velkommen til Bergen Kunstløpklubb – skøyteglede!

BKKs  Skøyteskole  tar inn nye løpere hele sesongen – alder  4/5 – 12 år.
Resultater fra Vestlandsmesterskapet og Kretsmesterskapet finner du under Stevner. 
Takk til alle som kom og så på BKKs Juleshow – onsdag 17. desember i Bergenshallen.

Bergen Kunstløpklubb (BKK)  er en av Norges største kunstløpklubber –  etablert i 1979. Bergenshallen på Slettebakken er klubbens hovedarena. BKKs løpere trener også på Iskanten. BKK har et variert tilbud for barn og ungdom: Skøyteskole, konkurranseklasser og en ungdomsgruppe. I tillegg har BKK en Voksengruppe. Er du glad i å gå på skøyter, interessert i kunstløp – ta gjerne kontakt!  Skøyteskolen for sesongen 2014 – 2015 er  mandag kl.17.30-18.15 og onsdag kl.18.00 -18.45 i Bergenshallen. Barn kan gå en, eller to ganger i uken. Velkommen på isen med BKK!


Treningstilbud

Bergen Kunstløpklubb har tilbud til løpere i alle aldre. Vi trener både på is og barmark.

Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser.Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Treningsplan

Treningsplanen er utarbeidet av trenerne i samarbeid med styret og tar hensyn til utøvernes nivå og ønsker om istid. Les, 30.6.14 fra Komm-brev 104 -2014 Øvelsesutvalget.

Skøyteskole

For barn mellom 4/5 og 12 år – til og med 7. klasse. Skøyteskolen er mandag, kl. 17.30 -18.15 og onsdag kl.18.00- 18.45. Velg mellom en eller to ganger pr. uke.  Velkommen!