Velkommen til Bergen Kunstløpklubb – skøyteglede!

 Treningen fortsetter frem til påske for alle i BKK – også Skøyteskolen.

BKKs  Skøyteskole for barn og voksne i Bergenshallen!
Påmelding fortløpende til høstsesongen 2015 via nettsidens Påmelding – se forsiden!
BKKs Ungdomsgruppe og Voksengruppe!
Påmelding til høstsesongen 2015 – se treningstilbud!
Høstsesongen 2015 begynner i slutten av august.

 

Bergen Kunstløpklubb (BKK) er en av Norges største kunstløpklubber –  etablert i 1979. Bergenshallen på Slettebakken er klubbens hovedarena. BKKs løpere trener også på Iskanten. BKK har et variert tilbud for barn, ungdom og voksne: Skøyteskole, konkurranseklasser, ungdomsgruppe og voksengruppe.
Har du lyst å lære å stå på skøyter, er du glad i å gå på skøyter, interessert i kunstløp – ta gjerne kontakt!


Treningstilbud

Bergen Kunstløpklubb har tilbud til løpere i alle aldre. Vi trener både på is og barmark.

Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser.Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Treningsplan

Treningsplanen er utarbeidet av trenerne i samarbeid med styret og tar hensyn til utøvernes nivå og ønsker om istid. Les, 30.6.14 fra Komm-brev 104 -2014 Øvelsesutvalget.

Skøyteskole

For barn mellom 4/5 og 12 år – til og med 7. klasse. Skøyteskolen er mandag, kl. 17.30 -18.15 og onsdag kl.18.00- 18.45. Velg mellom en eller to ganger pr. uke.  Velkommen!