Velkommen til Bergen Kunstløpklubb – skøyteglede!

Flere BKK-løpere deltok i NM/LM i Asker, 16.-18.1.  Silja Anna Skulstad Urang  fikk 1. plass i Novice. Andrea Nilsen 3. plass i Basic. Vi gratulerer.
Foto NM/LM, Espen Hildrup.

BKKs  Skøyteskole i Bergenshallen, mandag kl. 17.30-18.15 – ledige plasser.
Onsdag kl.18.00-18.45 –  fulltegnet.
Barn i alderen 4/5 – 12 år er velkommen.
Ungdomsgruppen, 12 – 18 år, onsdag kl.18.45 – 19.30 og fredag kl. 21.15- 22.00 i Bergenshallen.
BKKs Voksengruppe, fredag kl.21.15 -22.00 – onsdag venteliste. Du bør ha noe skøyteferdigheter for å delta på fredagstreningen. Voksne nybegynnere, onsdag kl.18.00-18.45 – venteliste.

Bergen Kunstløpklubb (BKK)  er en av Norges største kunstløpklubber –  etablert i 1979. Bergenshallen på Slettebakken er klubbens hovedarena. BKKs løpere trener også på Iskanten. BKK har et variert tilbud for barn og ungdom: Skøyteskole, konkurranseklasser og en ungdomsgruppe. I tillegg har BKK en Voksengruppe. Er du glad i å gå på skøyter, interessert i kunstløp – ta gjerne kontakt!
Barn på Skøyteskolen kan gå en, eller to ganger i uken.


Treningstilbud

Bergen Kunstløpklubb har tilbud til løpere i alle aldre. Vi trener både på is og barmark.

Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser.Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Treningsplan

Treningsplanen er utarbeidet av trenerne i samarbeid med styret og tar hensyn til utøvernes nivå og ønsker om istid. Les, 30.6.14 fra Komm-brev 104 -2014 Øvelsesutvalget.

Skøyteskole

For barn mellom 4/5 og 12 år – til og med 7. klasse. Skøyteskolen er mandag, kl. 17.30 -18.15 og onsdag kl.18.00- 18.45. Velg mellom en eller to ganger pr. uke.  Velkommen!