Velkommen til Bergen Kunstløpklubb – skøyteglede!

Bergen Kunstløpklubb (BKK)  er en av Norges største kunstløpklubber. Vi ble etablert i 1979. Bergenshallen på Slettebakken er klubbens hovedarena. BKKs løpere trener også på Iskanten. BKK har et variert tilbud for barn og ungdom: Skøyteskole, konkurranseklasser og en ungdomsgruppe. I tillegg har BKK en Voksengruppe. Er du glad i å gå på skøyter, interessert i kunstløp – ta gjerne kontakt! Velkommen på isen med BKK. Sesongen 2014 – 2015 starter i august. Skøyteskolen i september.


Treningstilbud

Bergen Kunstløpklubb har tilbud til løpere i alle aldre. Vi trener både på is og barmark.

Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser.Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Treningsplan

Treningsplanen er utarbeidet av trenerne i samarbeid med styret og tar hensyn til utøvernes nivå og ønsker om istid. Les siste nytt 30.6.14 fra Komm-brev 104 -2014 Øvelsesutvalget.

 

Skøyteskole

For barn mellom 4/5 og 12 år – til og med 7. klasse. Skøyteskolen starter i september 2014. Dato kommer senere.