Velkommen til Bergen Kunstløpklubb – skøyteglede!

Takk til alle som deltok på Nasjonalt stevne i Bergenshallen, 28.2 – 1.3, 2015.
BKK inviterer til vårshow – «Ice Dance Musical», onsdag 18. mars, 2015. Se Show!

BKKs  Skøyteskole for barn og voksne i Bergenshallen – fulltegnet for vintersesongen.
Påmelding fortløpende til høstsesongen 2015 via nettsidens Påmelding – se forsiden!
BKKs Ungdomsgruppe og Voksengruppe  – fulltegnet for vintersesongen.
Påmelding til høstsesongen 2015 – se treningstilbud!

Bergen Kunstløpklubb (BKK)  er en av Norges største kunstløpklubber –  etablert i 1979. Bergenshallen på Slettebakken er klubbens hovedarena. BKKs løpere trener også på Iskanten. BKK har et variert tilbud for barn og ungdom: Skøyteskole, konkurranseklasser, ungdomsgruppe og en voksengruppe. Er du glad i å gå på skøyter, interessert i kunstløp – ta gjerne kontakt!


Treningstilbud

Bergen Kunstløpklubb har tilbud til løpere i alle aldre. Vi trener både på is og barmark.

Konkurranser

Konkurranse i kunstløp er delt inn i flere klasser.Løperne må mestre ulike øvelser for å stille i de ulike klassene.

Treningsplan

Treningsplanen er utarbeidet av trenerne i samarbeid med styret og tar hensyn til utøvernes nivå og ønsker om istid. Les, 30.6.14 fra Komm-brev 104 -2014 Øvelsesutvalget.

Skøyteskole

For barn mellom 4/5 og 12 år – til og med 7. klasse. Skøyteskolen er mandag, kl. 17.30 -18.15 og onsdag kl.18.00- 18.45. Velg mellom en eller to ganger pr. uke.  Velkommen!